Botanical power
EEN REVOLUTIONAIRE FORMULE
TEGEN CANITIES

Wat is
canities?Canities, een natuurlijk fenomeen

Canities wordt gelinkt aan genen, stress of milieu en betekent het grijs worden van het haar,
Een natuurlijk proces dat op steeds jeugdigere leeftijd opduikt. 

De voornaamste
oorzaken van canities

Het grijs worden van het haar is het resultaat van zowel een

fout in de pigmentatie

als de depigmentatie van de bestaande melanine.

Peptide
RE30

Er werden niet minder dan 76 peptiden gemaakt en vervolgens gescreend met in-vitro-, ex- en in-vivotests. Het doel was het peptide te identificeren dat de grootste impact had op de pigmentatie van het haar. Uiteindelijk werd van de 76 geteste peptiden het nr. 30 geselecteerd. Het kreeg dan ook de naam RE30.
HET PEPTIDE WERKT IN 2 STAPPEN AAN DE HAARWORTEL.
In vivo bewezen
herpigmenterend effect van grijs haar

Inversie van het canitiesproces in 3 maanden
-30%*
VAN DE GRIJZE HAREN
*Test uitgevoerd op peptide RE30 – Klinisch onderzoek bij 15 vrijwilligers gedurende 3 maanden – dagelijks gebruik. Meting van de densiteit van de pigmentatie voor en na de behandeling (n = 6 vrijwilligers).

Peptide RE30 :
stimuleert de pigmentatie

Het peptide RE30 werkt biologisch op dezelfde manier als alfa-MSH, een hormoon dat een sleutelrol speelt in de pigmentatie. Door dit biomimetisme kan het het natuurlijke pigmentatieproces activeren.
*In vitro onderzoeken

Bescherming tegen
depigmentatie

Het peptide RE30 bestrijdt tevens de depigmentatie van het haar door het te beschermen tegen waterstofperoxide.
*In vitro onderzoeken